Prešov train station

Masarykova 11266/31
080 01 Prešov
Slovakia