Olsberg train station

Bahnhofstraße
59939 Olsberg
Bus platform I
Germany