Merseburg bus station

Bahnhofsplatz 1
06217 Merseburg
Germany