Herzogenrath station

Bahnhofstraße
52134 Herzogenrath
Germany