Amberg (Maxplatz)

Pfalzgrafenring
92224 Amberg
Germany